ขอเชิญร่วม
"บรรพชาอุปสมบท หมู่ ๔๑ รูป"

ผู้บวชไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

เนื่องในโอกาสวันสถาปนา...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"ครบรอบ ๔๐ ปี"

กำหนดการ :-

 1. ๗ กรกฎาคม ๖๑ พิธีปลงผม ณ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ๘ กรกฎาคม ๖๑ พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
 3. ๘ - ๒๒ กรกฎาคม ๖๑ ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าศิริมงคล (ช่องฮวก) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
  (หลวงตาศิริ อินทสิริ วัดถ้ำผาแดงผานิมิต อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นพระอาจารย์ผู้อบรมจริยวัตรและข้อปฏิบัติ)

  ระเบียบการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร(pdf)
  กำหนดการ กำหนดการ(pdf)
  คำกล่าวขอบรรพชา คำกล่าวขอบรรพชา(pdf)
  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา แจ้งความประสงค์ได้ที่ : กลุ่มพัฒนานักศึกษาฯ ๐๘๕-๐๐๘๘๗๖๓ หรือโอนเงินผ่านบัญชี(SCB) : ๗๙๓-๒๕๗๖๙๔-๑ ชื่อบัญชี : โครงการคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อสังคม
  :| สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๘๕-๐๐๘๘๗๖๓ และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอุปสมบท ได้ที่ คุณอภิรัก ผิวบาง โทรศัพท์ ๐๙๐-๓๕๑๐๑๑๕ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หอมหวล บัวระภา โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๑๑๗๔๑๔ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

HUSO BIG DAY กิจกรรมเปิดบ้านสีขาว HUSO OPEN HOUSE ณ อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 1. ๑๗.๓๐ น.
 2. ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

-

 

  ลงทะเบียน

  งานคืนสู่เหย้า ๔๐ปี "ใต้ร่มกาสะลอง" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

Contact Us Now!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse in lectus turpis. Vivamus cursus tortor quis leo ullamcorper auctor quis tincidunt metus.

Our Address

Web Design Company
110-160 Vitae urna blandit est egestas,
Pulvinar sit amet convallis eget, 20180
Lorem ipsum dolor

Tel: 020-010-7800
Fax: 020-010-6800
แผนที่คณะ : HUSO Map แผนที่มหาวิทยาลัย : KKU Map / KKU Shuttle Bus