Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites Bets.Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.
 • ทดสอบการโพสต์ 2 ภาษา

  ทดสอบการโพสต์ 2 ภาษา

  ทดสอบการโพสต์ 2 ภาษาทดสอบการโพสต์ 2 ภาษาทดสอบการโพสต์ 2 ภาษาทดสอบการโพสต์ 2 ภาษา

 • ลงพื้นที่ CBL

  ลงพื้นที่ CBL

  20-24 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาพัฒนาสังคมนำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ณ อ.สีชมพู

 • ทดสอบระบบสาขาวิชาพัฒนาสังคม 07

  ทดสอบระบบสาขาวิชาพัฒนาสังคม 07

  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโครงการ “การให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือส่งเสริม ด้านการประกอบอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานทำ สำหรับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ” เพื่อให้ดำรงชีวิต พึ่งตนเองคืนคนดีสู่สังคม […]


ข่าวประชาสัมพันธ์

ทดสอบการโพสต์ 2 ภาษา

By |December 17th, 2015|

ทดสอบการโพสต์ 2 ภาษาทดสอบการโพสต์ 2 ภาษาทดสอบการโพสต์ 2 ภาษาทดสอบการโพสต์ 2 ภาษา

ลงพื้นที่ CBL

By |October 17th, 2015|

20-24 ตุลาคม 2558 สาขาวิชาพัฒนาสังคมนำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ณ อ.สีชมพู

ทดสอบระบบสาขาวิชาพัฒนาสังคม 07

By |July 20th, 2015|

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโครงการ “การให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือส่งเสริม ด้านการประกอบอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานทำ สำหรับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ” เพื่อให้ดำรงชีวิต พึ่งตนเองคืนคนดีสู่สังคม […]

คลังความรู้ (พัฒนาสังคม)

ทดลอบระบบสาขาวิชาพัฒนาสังคม 04

By |July 20th, 2015|

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโครงการ “การให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือส่งเสริม ด้านการประกอบอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานทำ สำหรับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ” เพื่อให้ดำรงชีวิต พึ่งตนเองคืนคนดีสู่สังคม […]

ทดลอบระบบสาขาวิชาพัฒนาสังคม 03

By |July 20th, 2015|

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโครงการ “การให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือส่งเสริม ด้านการประกอบอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานทำ สำหรับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ” เพื่อให้ดำรงชีวิต พึ่งตนเองคืนคนดีสู่สังคม […]

ทดลอบระบบสาขาวิชาพัฒนาสังคม 02

By |July 20th, 2015|

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดโครงการ “การให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือส่งเสริม ด้านการประกอบอาชีพและส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานทำ สำหรับผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ” เพื่อให้ดำรงชีวิต พึ่งตนเองคืนคนดีสู่สังคม  […]