Category Archives: ศิลปวัฒนธรรม

new1

นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะการประกวดอ่านฟังเสียง เข้าพบนายกรัฐมนตรี


No Comments

นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะการประกวดอ่านฟังเสียง เข้าพบนายกรัฐมนตรี


new1

นายวรพงศ์ คุยบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ เข้าพบนายกรัฐมนตรี

Read More…
new

ประกวดทำนองเสนาะ ครั้งที่๑-๔

,
No Comments

ประกวดทำนองเสนาะ ครั้งที่๑-๔ 

     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกองทุนพระมหาชนก จัดโครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน

สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔

Read More…

img_2bcf4e99d608995f01937bf0c9bdd04e

มข.ร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพพระสังฆราชฯ พร้อมสอง นศ.อุปสมบทถวายพระราชกุศล


No Comments

ข่าว kku 

มข.ร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพพระสังฆราชฯ พร้อมสอง นศ.อุปสมบทถวายพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพพิเศษบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมสองนักศึกษาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับเกียรติจาก องคมนตรี เป็นประธานพิธีปลงผมนาค

Read More…

img_0a82b5f0639bb425d1d5aee544f932e6

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทนักศึกษา มข. ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

No Comments

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทนักศึกษา มข.

ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

ลิงค์ข่าวเว็บมหาวิทยาลัย

Read More…