Monthly Archives:พฤศจิกายน 2015

content5

สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ รุ่นที่ ๒


No Comments

สาขาวิชาภาษาไทยจัดอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ รุ่นที่ ๒

content5

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร HS.05

Read More…
content4

เปิดศึก(ษา) สู่ความพร้อม หอมอักษร หอมแผ่นดิน

,
No Comments

เปิดศึก(ษา) สู่ความพร้อม หอมอักษร หอมแผ่นดิน

content4

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม “เปิดศึก (ษา) หอมอักษร หอมแผ่นดิน” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๓ อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

Read More…
content3

งานเสวนา “ภาษา…พาสู่…อาชีพ”


No Comments

งานเสวนา “ภาษา…พาสู่…อาชีพ”

content3

 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ภาษา…พาสู่…อาชีพ” ขึ้น ณ ห้องประชุม ๓ อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Read More…
content2

อบรมนักศึกษา : การพูด ภาษาและการสื่อสาร

, ,
No Comments

อบรมนักศึกษา : การพูด ภาษาและการสื่อสาร

content2

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการอบรมในหัวข้อ "การพูด ภาษาและการสื่อสาร" เพื่อแนะแนวทางในการฝึกทักษะการพูดในสถานการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษาจาก 3 คณะฯ

Read More…

content1

Lisa ร่วมกับ ททท. ค้นหาดาวดวงใหม่ให้แจ้งเกิดบนโลกออนไลน์

,
No Comments

Lisa ร่วมกับ ททท. ค้นหาดาวดวงใหม่ให้แจ้งเกิดบนโลกออนไลน์

content1

นิตยสารLisa ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย DTAC และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ฯ มข.ได้จัดกิจกรรมอบรมการเป็นคอลัมนิสต์และบล็อกเกอร์ภายใต้หัวข้อ "Lisa GURU DIGITARIAL SEARCH TOMORROW'S YOUNG ACHIEVERS"

Read More…

new4

นศ.ศึกษาศาสตร์ ชนะประกวดสุนทรพจน์ เป็นตัวแทน มข. ชิงระดับภาคที่ มทส.

,
No Comments

นศ.ศึกษาศาสตร์ ชนะประกวดสุนทรพจน์ เป็นตัวแทน มข. ชิงระดับภาคที่ มทส.

new4

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ๑๓ เพื่อหาตัวแทนภาคฯ เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read More…
new3

นักศึกษา มข.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาต

,
No Comments

นักศึกษา มข.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ธนชาต

new3

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ ธนชาต…ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ สำนักงานสวนมะลิ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยให้ความสำคัญต่อการใช้ภาษาไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดจำนวน ๕ คน

Read More…
new2

นักศึกษารายวิชาวรรณกรรมหมอลำ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

,
No Comments

นักศึกษารายวิชาวรรณกรรมหมอลำ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

new2

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมถวายผ้าป่ามหากุศลและลงพื้นที่ในการศึกษาวิวัฒนาการหมอลำ ณ วัดชัยสิทธิ์ บ้านนาเพียง ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Read More…
new1

นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะการประกวดอ่านฟังเสียง เข้าพบนายกรัฐมนตรี


No Comments

นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะการประกวดอ่านฟังเสียง เข้าพบนายกรัฐมนตรี


new1

นายวรพงศ์ คุยบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ เข้าพบนายกรัฐมนตรี

Read More…
2015-11-02_8-59-12

ผลงานนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย

No Comments

ผลงานนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
รุ่นที่ 1
นางสาวสุมาลี พลขุนทรัพย์ ศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย รุ่นที่ 1 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read More…