ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทนักศึกษา มข. ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

img_0a82b5f0639bb425d1d5aee544f932e6

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทนักศึกษา มข. ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

admin
no comments

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทนักศึกษา มข.

ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

ลิงค์ข่าวเว็บมหาวิทยาลัย

img_0a82b5f0639bb425d1d5aee544f932e6

ในวาระมงคลที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ ชันษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล็งเห็นว่าเป็นวาระอันควรที่จะได้สนองพระกรุณาที่เคยมีแก่มหาวิทยาลัยมาแต่ก่อนกาล ทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นองค์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาภาษาไทย   มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย กองทุนพระมหาชนก จึงจะบรรพชาอุปสมบทนักศึกษาถวายเป็นพระกุศลในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ศกนี้ ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  ทั้งนี้โดยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีพระเมตตาทรงรับการบรรพชาอุปสมบทนักศึกษาไว้ในพระอุปถัมภ์และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และท่านผู้หญิงพึงใจ (ภริยา) เป็นประธานปลงผมนาค

 

ต่อมาเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯสิ้นพระชนม์  มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรดำเนินการบรรพชาอุปสมบทเพื่ออุทิศถวายเป็นส่วนพระกุศลตามวัน-เวลาเดิม และในช่วงค่ำของวันดังกล่าว  มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกองทุนพระมหาชนก  จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวาย โดยจะจัดทำหนังสือ จดหมายเหตุพระเมตตา ซึ่งจะประมวลกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับประทานพระเมตตามาโดยตลอด และหนังสือชุด รินรสพระธรรมแสดง : แสงส่องใจ ๒๖ อันดับ สำหรับแจกเป็นที่ระลึกเพื่อร่วมถวายความอาลัย

 

กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรพชาอุปสมบทและการจัดทำหนังสือที่ระลึกดังกล่าว  โดยการบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เลขที่บัญชี ๕๕๑-๒๖๕๓๔๕-๔ ชื่อบัญชี กองทุนพระมหาชนก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้     เงินบริจาคที่คงเหลือจากการใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งเป็น กองทุนอาหารกลางวัน : ญาณสังวร  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.มารศรี  สอทิพย์   กรรมการกองทุนพระมหาชนก  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙๑ ๓๑๓๒