มข.ร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพพระสังฆราชฯ พร้อมสอง นศ.อุปสมบทถวายพระราชกุศล

img_2bcf4e99d608995f01937bf0c9bdd04e

มข.ร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพพระสังฆราชฯ พร้อมสอง นศ.อุปสมบทถวายพระราชกุศล

admin

no comments

ข่าว kku 

มข.ร่วมบำเพ็ญกุศลพระศพพระสังฆราชฯ พร้อมสอง นศ.อุปสมบทถวายพระราชกุศล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพพิเศษบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมสองนักศึกษาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับเกียรติจาก องคมนตรี เป็นประธานพิธีปลงผมนาค

img_2bcf4e99d608995f01937bf0c9bdd04e
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นเจ้าภาพพิเศษบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกันนี้ นายวโรตม์ นนตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายณัฐชนน แจ้งใจ นักศึกษาปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และท่านผู้หญิงพึงใจ (ภริยา) เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค
 
          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.00 น. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 100 คน พร้อมเพียงกัน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพพิเศษบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้นเมื่อเวลา 9.00 น. นายวโรตม์ นนตรี และนายณัฐชนน แจ้งใจ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และท่านผู้หญิงพึงใจ (ภริยา) เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ท่ามกลางความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อเวลา 10.00 น. พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี และท่านผู้หญิงพึงใจ(ภริยา) พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จนกระทั่งเวลา 14.00 น. อธิการบดี นำขบวนมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่ง นาควโรตม์ นนตรี และนาคณัฐชนน แจ้งใจ เข้าโบสถ์เพื่อทำพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ
 
          นายวโรตม์ นนตรี กล่าวก่อนเข้าพิธีอุปสมบทว่า “เมื่อปี พ.ศ.2550 ตนเคยบวชเป็นสามเณร ที่เป็นนาคในสังฆราชูถัมป์มาก่อน จึงได้มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสังฆราชฯ จึงได้ตั้งใจเอาไว้ว่าเมื่อมีโอกาสจะบวชเป็นพระภิกษุเพื่อถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ซึ่งต่อมาได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจาก รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จึงได้ตัดสินใจจะบวชเพื่อถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ในโอกาสที่ทรงมีพระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 แต่ขณะนั้น สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระอาการประชวรและทรุดลงจนสิ้นพระชนม์ในเวลาต่อมา ตนจึงได้บวชเพื่อถวายเป็นพระกุศลในวันนี้ ทั้งนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือรินรสพระธรรมแสดง : แสงส่องใจ 26 อันดับ ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชฯ แจกให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาในงานด้วย”
          “ซึ่งการบวชในครั้งนี้จะทำให้ตนได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และอยากฝากถึงเยาวชนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาสอนให้เรามี สติ และ สมาธิ ทั้งสองสิ่งจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน และการครองเรือน แม้คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้กับพุทธศาสนิกชน จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่เปรียบดั่งป่าไม้ที่กว้างใหญ่ ซึ่งคำสอนเปรียบได้ดั่งใบไม้เพียงกำมือเดียว แต่พระพุทธองค์ตรัสให้เราเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด เพราะหากเข้าใจใบไม้เพียงหนึ่งใบก็สามารถเข้าใจได้ทั้งป่า” นายวโรตม์ นนตรี กล่าวในที่สุด
 
          นายณัฐชนน แจ้งใจ กล่าวเสริมว่า “สำหรับการบวชของตนในครั้งนี้ เพื่อต้องการถวายเป็นพระกุศล รวมไปถึงการทดแทนบุญคุณบิดามารดา โดยได้รับคำแนะนำจาก รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย และ นายวโรตม์ นนตรี ซึ่งเป็นรุ่นพี่ จึงได้ตัดสินใจบวชเป็นระยะเวลา 1 เดือน ทั้งนี้ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตน ซึ่งเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาคนหนึ่ง ตนขอให้คำมั่นสัญญาตลอดระยะเวลาในการเป็นพระภิกษุว่าจะตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอน และตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด”
 
          รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวความรู้สึกเกี่ยวกับนักศึกษาทั้งสองคนว่า “รู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจในความมุ่นมั่นและตั้งใจของนักศึกษาทั้งสองคนนี้ ที่มีศรัทธาจะบรรพชาอุปสมบทน้อมถวายเป็นส่วนกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องขอขอบคุณนักศึกษาทั้งสองคน ซึ่งถือเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแสดงความยกย่องพระกุศลบารมีแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในพระฐานะที่ทรงเป็นองค์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับทั้งแสดงความกตเวทิตาที่เคยได้รับประทานพระเมตตานานัปการแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เช่น กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยหวังว่านักศึกษาทั้งสองคนจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ ซึ่งถือเป็นการทดแทนผู้มีพระคุณและเป็นการเรียนรู้พระพุทธศาสนา”
 
ภาพ/ข่าว : วรวิทย์ สิริภานุวัฒน์