ผลงานวิชาการ

What Invention Did Vannevar Bush Wrote About In 1945 Essay essay writer Introduction For Compare And Contrast Essay Example

 

รางวัล

ชื่อรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัล

๒๕๕๖

รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๒ ฝ่ายหญิง

เสาวลักษณ์  สาลี

๒๕๕๗

รางวัลชมเชยการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง รอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๓ ฝ่ายชาย

วรพงศ์  คุยบุตร

๒๕๕๗

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    สรวลเสียงเสนาะทำนองอ่าน-พากย์-ขับ-ร้องซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิริสุกาญจน์  สุจริตพิทักษ์กุล

๒๕๕๘

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ “ประชันวาทะปะทะวาที” ครั้งที่ ๗ จัดโดยชมรมพัฒนาผู้นำองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ชุมนุมนิติวาที คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผานิต ฆาตนาค , พีระพงษ์ ถือฉลาด , พัฒนรีย์ ภูนพมาศพงษ์

๒๕๕๘

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดสุนทรพจน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จักรกฤษณ์  จันทเรือง

๒๕๕๘

รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง ระดับประเทศ ภายใต้โครงการโครงการ

 “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

วรพงศ์  คุยบุตร