ผลงานวิชาการ

 

รางวัล

ชื่อรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัล

๒๕๕๖

รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๒ ฝ่ายหญิง

เสาวลักษณ์  สาลี

๒๕๕๗

รางวัลชมเชยการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง รอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔๓ ฝ่ายชาย

วรพงศ์  คุยบุตร

๒๕๕๗

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดการอ่านทำนองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    สรวลเสียงเสนาะทำนองอ่าน-พากย์-ขับ-ร้องซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศิริสุกาญจน์  สุจริตพิทักษ์กุล

๒๕๕๘

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ “ประชันวาทะปะทะวาที” ครั้งที่ ๗ จัดโดยชมรมพัฒนาผู้นำองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ชุมนุมนิติวาที คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผานิต ฆาตนาค , พีระพงษ์ ถือฉลาด , พัฒนรีย์ ภูนพมาศพงษ์

๒๕๕๘

รางวัลชนะเลิศ

การประกวดสุนทรพจน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จักรกฤษณ์  จันทเรือง

๒๕๕๘

รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่าน ฟัง เสียง ระดับประเทศ ภายใต้โครงการโครงการ

 “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

วรพงศ์  คุยบุตร