Tag Archives: ศิลปวัฒนธรรม

new1

นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะการประกวดอ่านฟังเสียง เข้าพบนายกรัฐมนตรี


No Comments

นศ. มนุษยศาสตร์ฯ ชนะการประกวดอ่านฟังเสียง เข้าพบนายกรัฐมนตรี


new1

นายวรพงศ์ คุยบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ชนะเลิศการประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษา โครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๔ เข้าพบนายกรัฐมนตรี

Read More…