ตราสัญญลักษณ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขนาด 2.66 x 4.72เซนติเมตร ภาพสี ขนาด 1.66 x 2.95เซนติเมตร ภาพสี
ขนาด 2.66 x 4.72เซนติเมตร ภาพขาว-ดำ ขนาด 1.66 x 2.95เซนติเมตร ภาพขาว-ดำ