News & Activities

Aug 23, 2018

“พจนศิลป์” ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดแนะนำโครงการพจนศิลป์ ปี 3 ในหัวข้อ "สานพลังสู่ความยั่งยืน"

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์ฯ โครงการพจนศิลป์ โดย คุณบอล ธีรวัฒน์ พึ่งทอง ผู้ประกาศสำนักข่าวไทย และคุณบุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ หรือดีเจบุ๊คโกะ มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสาร การเป็นนักพูดที่ดี โดยเริ่มจากการเป็นนักฟังที่ดี สิ่งสำคัญคือ การสื่อสารที่มาจากความจริงใจ กิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พูดคุยอย่างใกล้ชิด บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง นอกจากนี้นักศึกษาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการพจนศิลป์ ปี 1 คือ นายจักรกฤษณ์ จันทเรือง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 และ นายปัญญวัฒน์ ฉายาวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายของ พจนศิลป์ ปี 2 มาเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดพจนศิลป์ในครั้งนี้อีกด้วย

ทางพจน์ศิลป์ได้เชิญชวนนักศึกษามาร่วมกันสร้างพลังบวก กับโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจน์ศิลป์ ปี 3” ในหัวข้อ “สานพลังสู่ความยั่งยืน” โดยมีช่องทางการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ดังนี้
1. นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดเพศและอายุ
2. อัดคลิปวิดีโอการพูดใน หัวข้อ “สานพลังสู่ความยั่งยืน” ความยาวไม่เกิน 2 นาที
3. โพสต์คลิปวิดีโอในเฟซบุ๊คของตนเอง โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ พร้อมติด @พจนศิลป์ และแฮชแท็ก #พจนศิลป์ #สานพลังสู่ความยั่งยืน
4. ส่งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล หมายเลขติดต่อ และมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่ท่านกำลังศึกษา มาที่กล่องข้อความของ Facebook Fanpage พจนศิลป์
5. จำกัดสิทธิ์ให้ 1 คน สามารถร่วมส่งได้ 1 คลิปเท่านั้น
6. ส่งคลิปวีดิโอภายในวันที่ 30 กันยายน 2561
7. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage พจนศิลป์

ข่าว : ไพลิน ทองสอดแสง

ภาพ : Facebook Fanpage พจนศิลป์ และ ธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์