News & Activities

May 04, 2019

นศ.โท PR เปิดเวที talk with blacklist secret เผยเคล็ดลับสร้างสุขจากความสวย

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ UniKhonspaceอาคารแก่นมอดินแดง

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (iSchool KKU)โดยนักศึกษาวิชาโทประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรม Talk With Blacklist Secret ภายใต้หัวข้อ “สุขสร้างสวย Happiness is the best makeup” โดยมีวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านการถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพด้านความงามในตนเอง คือ คุณนินนิน-นันท์นภัส วงศ์โสภา และคุณแม่มด-รัตนาวลี นาคประกอบ หรือ “Blacklist Secret”Youtuberด้านความงามชื่อดัง ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจการ Make up จำนวน 100 คน

นางสาวธัญวรัตม์ พรหมประกาย Project manager โครงการ สุขสร้างสวย Happiness is the best makeup เปิดเผยว่า “โครงการสุขสร้างสวยนี้ นอกจากนักศึกษาและผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ จะได้ความรู้เรื่องแนวทางการเสริมสร้างความสุขอย่างสร้างสรรค์จากวิทยากรแล้ว นักศึกษาในรายวิชายังได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง ในการจัดอีเวนต์ ฝึกทักษะการทำงานเองทุกขั้นตอน โดยมีอาจารย์เป็นโคชให้คำปรึกษา เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่โลกของการทำงานในยุคดิจิทัลได้”

ด้าน ผศ.ดร.วิศปัตย์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เล่าว่า “โครงการสุขสร้างสวยเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถภาพของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองต่อเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขโดยผู้เรียนได้นำข้อมูลที่ได้จากการเรียนวิชาการตลาดเชิงกิจกรรม (Event marketing)ตามหลักการวิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมนำมาประยุกต์ใช้และทดลองสร้างเป็นงานอีเวนต์ในรูปแบบการพูดคุยเพื่อสร้างความสุขจากการพัฒนาบุคลิกภาพในตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี”

ความสำเร็จในการจัดงานสุขสร้างสวยครั้งนี้ ไม่เพียงแค่นักศึกษาจากหลากหลายคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ความสนใจ แต่ผู้เข้าร่วมจากภายนอกยังให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วย

#สุขสร้างสวย #HappyIsTheBestMakeup