News & Activities

Nov 19, 2018

นักศึกษาภาษาไทยเข้าร่วมกิจกรรม Matichon X อ่านออกเสียง : พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของนักอ่าน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน สำนักพิมพ์มติชนได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Matichon X อ่านออกเสียง : พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของนักอ่าน ซึ่งนายวัชระ พระวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาภาษาไทยได้รับคัดเลือกร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรม Matichon X อ่านออกเสียงพุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของนักอ่านนี้จัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ ร้าน ChibiChibi - cafe & atelier ในครั้งนี้ผู้ได้รับคัดเลือก 20 คน ร่วมรี้ดดิ้งกรุ๊ปไปพร้อม ๆ กับคุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำ พ.ศ. 2561

ข่าว ศิรินัน ทับอาสา (ภาษาไทย) และ Huang Shenglin(ภาษาจีน)

ขอบคุณภาพจากเพจMatichon Book

泰语系学生参加MatichonX活动