News & Activities

Nov 30, 2018

ความประทับใจของนักศึกษาฝึกงานชาวจีนต่อการทำงานในสาขาวิชาภาษาไทย

หนึ่งเดือนที่แล้วผมวุ่นอยู่กับการเตรียมเอกสารฝึกงาน การทำวีซ่า พบปัญหาต่าง ๆ มากมายจนทำให้เกิดความรู้สึกลำบากใจและไม่อยากเผชิญหน้าต่อ แต่ผมพยายามอีกครั้งจนสามารถแก้ไขปัญหาและเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โชคดีที่มีเพื่อนคนไทยที่คอยดูแลเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ และคอยให้กำลังใจอยู่เสมอทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ครั้งแรกที่ได้มามหาวิทยาลัยขอนแก่นคือเมื่อสองปีก่อนในขณะที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อกลับมาอีกครั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังคงสวยงาม มีต้นไม้ให้ความร่มรื่นน่าอยู่เช่นเคยซึ่งเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมาก นอกจากนี้การได้กลับมาพบนักศึกษาที่มากหน้าหลายตาทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ช่วงฝึกงานในสาขาภาษาไทยอาจารย์และพี่ ๆ น้อง ๆ ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ในชีวิตประจำวันผมได้เข้าใจความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนอีสานมากขึ้น ภาษาอีสานทำให้รู้สึกใกล้ชิดกัน อีกทั้งอาหารอีสานทำให้รู้สึกแปลกใหม่ และท้ายที่สุดคนอีสานน่ารักเป็นกันเอง ในส่วนของการฝึกงานระยะแรกยังมีความสับสนเกี่ยวกับวิธีการทำงานเนื่องยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ แต่อาจารย์ใส่ใจและคอยแนะนำอยู่เสมอ อีกทั้งได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่มีในห้องเรียน ได้เจอคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจจึงได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการค้นคว้าในพจนานุกรมและสอบถามจากเจ้าของภาษาซึ่งจะทำให้เข้าใจภาษาไทยได้มากยิ่งขึ้น

จากการฝึกงานทำให้ได้รับประสบการณ์และได้เรียนรู้ในหลากหลายด้าน การแปลข่าวและเป็นล่ามแปลภาษาทำให้ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างของการใช้ภาษาผู้แปลต้องทำความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับภาษาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น และในฐานะผู้ช่วยสอนของอาจารย์ก่อนเข้าสอนทุกครั้งจะมีการเตรียมการสอนอย่างหนักเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน อีกทั้งการติดต่องานเกี่ยวกับเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึงมารยาทเป็นสำคัญอีกด้วย

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อสิ้นสุดเวลาของการฝึกงานผมรู้สึกอยากขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือ และหวังว่าจะได้พบเจอกันอีกครั้งในโอกาสหน้า ขอบคุณครับ

实习感悟

大家好,我叫黄生林,来自红河学院,来孔敬大学泰语系展开了为期两个月的实习。

一个月以前,我还在为我的实习手续、签证、行程而奔波。在此期间我遭遇了许多不那么顺心的事情,让我有时想放弃来泰实习的念头,但没想自己还是坚持了下来。尽管延期半个月,我还是打包好行李,只身一人来了孔敬。多亏有朋友接应,料理我生活的琐事,这才使得我稍微心安些。初次来到孔敬大学,已是两年以前了,当时我是在马哈撒拉堪皇家大学的一名交换生。两年后,光景不变,孔敬大学还是如初般风景怡人,颇有一番自然田园的味道。让我印象深刻的是图书馆门前的斑马道,绿灯行进时人来人往,十分有生气。

实习期间,各位老师对我无微不至,很是关心。和我一起工作的两位教学助理互相关照,我的朋友们更是鼎力相助。在生活上,我又一次领略了东北部的风土人情。东北方言让人亲切,东北的食物让人新奇,东北人民更是可爱可亲。在工作上,刚开始有很多不懂的地方,老师也是很耐心地教我,在这里学到了许多课堂上没有学到的东西。语言上的不懂,我尝试查找字典和询问他人。字典的解释生硬直白,但是这里的人们给我的解释绘声绘色,让我学到了原汁原味的泰语。在工作当中,也是感触良多。接触到翻译时,我意识到很多时候翻译不能停留在语言表层上的直译,更应该去深究背后的东西,文化也好内涵也好,都是值得我们学习的地方。当我进入课堂扮演一名老师的角色时,我认识到老师的不易,老师不仅仅是学识丰厚的一个人,还更应该是一个优秀的表达者。唯有让学生理解听懂,这才能让知识真正得到传递,当中前期大量的准备工作至关重要。平日在与人打交道的过程中,更是让我领悟到在待人接物方面礼貌的重要性,不仅要知道,更应该学会用。

快乐的时光有很多,我也在期间遇到了不开心的事。十月二十一日,我刚认识的一个中国朋友在这里因车祸失去了年轻的生命,这让我十分痛心。第一次近身经历这样生离死别,让我措手不及。对我们生者而言,能深刻感受到珍惜身边的人和眼前的生活的道理。愿他能在那边一切都好。

时间很快,马上就要离开了。在这里有太多需要感谢的人了,在这里向各位道一声谢谢!有缘以后再会,欢迎你们来中国。祝一切都好。

ข่าว:ไพลิน ทองสอดแสง (ภาษาไทย),Huang Shenglin(ภาษาจีน)

ภาพ :สาขาภาษาไทย