+ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดด
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 + ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม ปีงบประมาณ 2562
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร(ส่วนต่อเติม)
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะอาหารและม้านั่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Page : 1