+ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ One Stop Service
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ เรื่อง การจัดการสารสนเทศภาระงานสายวิชาการ HS-PMS
 + เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 + ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ร่าง TOR)
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร HS.03
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ
 + ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 + ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03
 + ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03(ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
 + ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 + ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำปีงบประมาณ 2563
 + ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเพิกถอนการยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนหย่อม
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม
 + ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
 + ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดด
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 + ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 + ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม ปีงบประมาณ 2562
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
 + ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร(ส่วนต่อเติม)
 + ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก
 + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะอาหารและม้านั่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 Page : 1