ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศ เรื่อง การจัดการสารสนเทศภาระงานสายวิชาการ HS-PMS     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(ร่าง TOR)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคาร HS.03     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์(e-bidding)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศร่าง TOR จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03(ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร HS.03 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะประจำปีงบประมาณ 2563     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องเพิกถอนการยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนหย่อม     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศประกวดราคาจ้างทาสีภายนอกอาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด หมดความจำเป็นในการใช้งาน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดด     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาดูแลสวนหย่อม ปีงบประมาณ 2562     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร(ส่วนต่อเติม)     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก     
| ไฟล์เอกสาร1 | 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะอาหารและม้านั่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     
| ไฟล์เอกสาร1 | 

2 Page : << Back |1| 2